Service og montering af varmepumper

Varmepumper – Miljøministeriet har skærpet kravet for, hvem der må installere varmepumper. Derfor har vi personale der har gennemgået klasse 2 køleruddannelsen og certificering fra KMO (Kølebranchens MiljøOrdning). Så med en elektriker fra Nordisk Elteknik, sikre du dig at varmepumperne installeres korrekt. Vi opdaterer os løbende, så vi kan installere løsninger, som er af nyeste teknologi.

Vi leverer, monterer og tester luft/luft anlæg med kølemiddelmængde på op til 2,5kg.